Partners

Naast alle deelnemende gemeenten, de Vlaamse Overheid, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), Universiteit Gent en de Vlaamse Logo’s zijn nog enkele andere secundaire bovenlokalepartners betrokken in het ‘10.000 stappen Vlaanderen’ project:

1. Stappentellerverdelers (VitaMed en MSH)

  • VitaMed: Yamax digiwalker (SW-200) stappenteller
  • MSH: Omron Walking Style One (HJ-152) stappenteller 

2. Ziekenfondsen

3. Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV)

Meer beweging is goed voor de preventie en curatie van diabetes (vnl. type II). Daarom stimuleert VDV haar leden via haar afdelingen meer stappen te zetten richting 10.000! Afdeling Groot Gent daagde de andere afdelingen uit te streven naar hun mooie gemiddelde van 8666 stappen...

4. ik kyoto (Bond Beter Leefmilieu)

De 'ik kyoto' campagne stimuleert werknemers om te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend naar het werk te komen én werkgevers om hen daarbij te ondersteunen. Bedrijven kunnen hierbij 10.000 stappen koppelen aan 'ik kyoto' of omgekeerd.

5. Vlaamse Bedrijfssportbond

 Organiseert stappencompetities voor bedrijven

6. Provincies

  • Provincie West-Vlaanderen: Westtoer, gezondheid - en sportdienst
  • Provincie Oost-Vlaanderen: Sportdienst, gezondheidsdienst
  • Provincie Antwerpen: Sportdienst, Toerisme, Gezondheid
  • Provincie Vlaams-Brabant: Sportdienst
  • Provincie Limburg
  • Brussel, Vlaamse Gemeenschapscommissie: dienst Welzijn Gezondheid en Gezin

7. Steunpunt Cultuur Jeugd en Sport (CJS)

  • Uitvoeren van beleidsrelevante onderzoeken;
  • Betrokken bij de studie van ‘10.000 stappen Vlaanderen’.

8. Vlaams Apothekers Netwerk (VAN – APB)

Bezoek ook de Facebookpagina van het VAN.

9. Netwerk Duurzame Mobiliteit

Sinds 2012 is 10.000 stappen partner van het Netwerk Duurzame Mobiliteit door vertegenwoordiging vanuit het Vlaams Instituut voor Gezonheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Een verhoogde verkeersveiligheid, stimulansen voor lokale economische groei en sociale cohesie, een stillere en gezondere leefomgeving en een doordachte ruimtelijke ordening met meer groen, zijn speerpunten