Smogalarm: hoe kan je je beschermen tegen smog?

Er worden momenteel hoge fijnstofconcentraties gemeten in de meetnetten van de drie gewesten. Daarom worden er vanaf 13 maart 2014 tijdelijke maatregelen ingevoerd.

Mensen die gevoeliger zijn voor luchtverontreinigende stoffen (jonge kinderen, ouderen, personen met aandoeningen aan de luchtwegen, personen met hart- en vaatziekten ...) nemen best de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit geldt ook bij lichamelijke inspanningen.

Ook voor de dagen erna worden hoge fijnstofconcentraties verwacht.

Lees meer advies van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ).

Terug