Ziekenfondsen gaan samen voor 10.000 stappen per dag

 (15-11-2010) Een maand lang worden de Vlamingen met hulp van hun ziekenfonds intensief gestimuleerd om meer te bewegen in hun dagelijkse leven.De Christelijke Mutualiteit (CM), de Liberale Mutualiteit (LM), Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, de Socialistische Mutualiteit (SM) en het Vlaams Neutraal Ziekenfonds (VNZ)  zullen de komende maand extra aandacht vragen voor de boodschap “Zet 10.000 stappen per dag voor een betere gezondheid, elke stap telt.” De ziekenfondsen verspreiden folders en affiches en bieden een betrouwbare stappenteller met stappendagboekje aan tegen een voordeelprijs.

 Deze actiemaand kadert in de 3 jaar durende ‘10.000 stappen campagne’, een initiatief van de Universiteit Gent in samenwerking met de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg). Met steun van Jo Vandeurzen (CD&V) (Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) wil de campagne bijdragen tot de realisatie van de gezondheidsdoelstellingen rond voeding en beweging. De actie moet bijdragen tot het verhogen van het percentage personen dat voldoende fysiek actief is om gezondheidswinst te behalen.

 Folders, betrouwbare stappentellers en dagboekjes

Alle volwassen Vlamingen vinden de komende actiemaand bij hun ziekenfonds gratis de ’10.000 stappen’-folder. Ze kunnen er tegen een voordeelprijs (€17 i.p.v. €26) ook een betrouwbare stappenteller kopen (type Omron Walking Style 1 of Yamax Digiwalker SW-200). Bij de stappentellers hoort een stappendagboekje en een uitgebreide handleiding met tips hoe men dagelijks extra stappen kan inbouwen. De stappenteller en meer info hierover is te krijgen bij de ziekenfondsen of hun verkooppunt (Thuiszorgwinkel, Gezondheidshop of Mediotheek).

 “Stap een halte vroeger af of parkeer uw wagen verder”

De ziekenfondsen zullen de verschillende beweegtips de komende maand zo veel mogelijk bekend maken.. Zo wordt men aangemoedigd om met de lift een verdieping vroeger af te stappen en regelmatiger de trap te nemen. Of men kan proberen een bus- of tramhalte vroeger af te stappen en te voet verder te gaan. Regelmatiger de fiets nemen voor alledaagse verplaatsingen kan ook bijdragen tot een betere gezondheid. En ook thuis kan men meer bewegen.

 Met het ziekenfonds 10.000 stappen vooruit!

De ziekenfondsen benadrukken met deze actie het belang van de preventie van o.a. hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en overgewicht. Bestaande acties en projecten rond gezonde voeding en laagdrempelige vormen van beweging worden tijdens deze ‘10.000 stappen actiemaand‘ mee in de kijker geplaatst.

 Ook verschillende gemeenten, bedrijven en organisaties in Vlaanderen en Brussel doen mee met ‘10.000 stappen’. Herkenbaar zijn de affiches en stappenafstanden op publieke plaatsen, lokale uitleendiensten, folders bij de kinesist of huisarts, trappenacties in openbare ruimtes, stappen-competities in bedrijven of een stappentellerwandeling met de Diabetes Vereniging…

Als een gemeente, bedrijf of organisatie een ‘10.000 stappen’-actie wil opzetten, kunnen ze terecht bij het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) (www.vlaamselogos.be).

 Meer info

Op www.10000stappen.be vindt u een overzicht van bestaande ’10.000 stappen’- initiatieven. en meer beweegtips. Er is ookeen online tool en om dagelijks het aantal stappen te registreren.

Meer info over de gezondheidsdoelstellingen rond voeding en beweging vindt u op

www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Gezondheidsdoelstelling-voeding-en-beweging/

 Perscontacten: Prof. Greet Cardon of Lic. Pieter Metsu, Universiteit Gent  (tel. +09.264.91.42)

Terug