Vlaamse Diabetes Vereniging start met 10.000 stappen campagne

  1. 14/11/2010 - Voldoende bewegen vermindert het risico op diabetes en zijn complicaties. Vandaar dat de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) nu ook meewerkt aan het laagdrempelige Vlaamse project ‘10.000 stappen’. VDV-Groot heeft de eerste stap gezet. Op de Wereld Diabetes Dag (zondag 14 november) start de VDV met acties om alle Vlaamse leden uit te dagen een actievere levensstijl aan te gaan en 10.000 stappen per dag te zetten. De VDV organiseert zondag acht gezinswandelingen, en zal ook daarna nog campagne voeren via folders, betrouwbare stappentellers, beweegactiviteiten en het verspreiden van beweegtips.
  2. Elke stap telt! Preventie als buffer tegen de opmars van Diabetes: De gemiddelde volwassen Vlaming komt nog niet aan 10.000 stappen per dag . Iemand met een hoger risico op diabetes zet er vaak nog minder. Meer bewegen is een essentiële pijler bij de preventie en behandeling van diabetes. Dit zorgt voor een betere controle van de bloedsuikerspiegel in type 2 diabetes. Onderzoek aan de Universiteit van Gent heeft uitgewezen dat een stijging van 4.000 stappen al kan resulteren in een significante daling van de hemoglobine A1C concentratie, een parameter voor glycemie-controle. Dat zou uiteindelijk moeten leiden tot een verminderd gebruik van medicatie. Bij diabetes type 1 ligt het moeilijker, maar is voldoende fysieke activiteit wel van invloed bij de behandeling. Dit vraagt strikte medische begeleiding.
  3. VDV Groot Gent maakt 13% vordering: Na een 7-week durende pilootcampagne slaagde de VDV-afdeling Groot Gent erin om zijn leden gemiddeld 8.660 stappen te laten zetten. Nog belangrijker is dat zij 13% meer hebben bewogen door dit project. Een deelnemer getuigt: “Sedertdien heb ik mijn levensstijl veranderd. Ik ga naar de bakker per fiets of te voet, neem trappen in plaats van de lift, ga ’s avonds een half uurtje met de hond wandelen, kijk van op mijn hometrainer naar het avondjournaal ... Mijn levenskwaliteit is duidelijk verbeterd. Ik kan het dan ook iedereen aanraden”. Tot slot hebben 47 deelnemers een afstand van 11.262 km gestapt, de afstand van Gent naar Buenos Aires.
  4. Gezinswandelingen, folders, betrouwbare stappentellers en dagboekjes: Na deze succesvolle pilootcampagne starten nu ook de andere 25 diabetesafdelingen in Vlaanderen met het promoten van de ’10.000-stappen’ campagne. Zij krijgen tijd tot de wereld diabetesdag van volgend jaar (2011) om de stappenuitdaging van de afdeling Groot Gent aan te gaan. Op 14 november laten ze iedereen alvast kennismaken met 10.000 stappen op één van de acht gezinswandelingen in Vlaanderen. De VDV-afdelingen starten ook met het gratis uitlenen van een betrouwbare stappenteller (Type Yamax Digiwalker SW-200 en Omron Walking Style 1). Hun leden krijgen ook ondersteuning van een diabeteseducator. Elke deelnemer krijgt tips om meer te bewegen en wordt gestimuleerd deel te nemen aan de beweegactiviteiten van de lokale afdeling.
  5. Meer info: De ’10.000 stappen’-campagne is een initiatief van de universiteit van Gent in samenwerking met de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) en met steun van Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Deze campagne draagt bij tot gezondheidsdoelstellingen voeding en beweging, meerbepaald het verhogen van het percentage personen dat voldoende fysiek actief is en het verminderen van mensen met overgewicht. Meer info over de activiteiten van de verschillende VDV-afdelingen op www.diabetes.be. Meer info over de ’10.000 stappen’-campagne op www.10000stappen.be
  6. Perscontacten: Prof. Greet Cardon of Lic. Pieter Metsu, Universiteit Gent (tel. +09.264.91.42 of 0472.41.73.55). VDV: Stijn Deceukelier, Directeur Vlaamse Diabetes Vereniging vzw (09/220 05 20 of 0478/543 576). VDV-Groot Gent: Georges Mattens, voorzitter VDV-Groot Gent (09 233 60 78)
Terug