Vereniging

Het sectoroverschrijdende karakter van het project laat ook toe dat deze doelstellingen aansluiten bij de prioriteiten van bepaalde verenigingen en belangenorganisaties in verscheidene sectoren zoals actief transport, natuur, cultuur, doelgroepenverenigingen …

  • Actief transport: Fietsersbond, voetgangersbeweging, wandelverenigingen …
  • Natuur: Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, vereniging voor bos in Vlaanderen  ...
  • Cultuur: Gidsenbonden, culinaire verenigingen …
  • Doelgroepenverenigingen: Vrouwenbeweging, seniorenverenigingen, bedrijfssport, gezinsbond, wijkgezondheidscentra, kansarmenverenigingen …

In deze context sluit het project aan bij andere verenigingen die pleiten voor een bewegingsgericht infrastructuurbeleid (bijv. veilige wandel- en fietspaden). Dit is een must als men leden wil stimuleren om actiever te zijn in het dagelijkse leven. Ook deze verenigingen kunnen zelf met 10.000 stappen aan de slag en vinden hiertoe inspiratie in het 10.000 stappenplan.

Wil je ideeën of hulp bij de organisatie van het project? Baseer je op het stappenplan van ’10.000 stappen Vlaanderen’. Of contacteer het Lokaal Gezondheidsoverleg in je buurt.

Vlaams Onderzoek

Wie kan de Vlaming aanzetten tot meer beweging? Uit Vlaams onderzoek (Opdenacker J. et al., 2008) blijkt dat sociaal-culturele verenigingen hierin een belangrijke rol spelen. Deze verenigingen zijn sterk geïntegreerd in de lokale gemeenschap en hebben verschillende sociale netwerken. Dit werkt drempelverlagend voor mensen die niet fysiek actief zijn. Het zijn net die mensen die ’10.000 stappen Vlaanderen’ in de eerste plaats wil bereiken.  Sociaal-culturele verenigingen kunnen als hefboom dienen om bewust te bewegen en stappen te tellen op een leuke, originele en laagdrempelige manier.

Zet de leden van je sociaal-culturele vereniging aan het bewegen! In het onderzoek met een vrouwenvereniging werd de daling van o.a. psychologisch welzijn tijdens deze periode gecounterd.